full screen background image

Beskatning af lejeindtægt

Der findes 2 opgørelsesmetoder ved beskatning af lejeindtægt:

Fast fradrag
Denne metode er den letteste og dermed også den mest brugte til udlejning af feriehuse og ideel til udlejere hvis udlejning er begrænset af f.eks. egne ophold i feriehuset. Vælges denne metode er de første 36.000 kr. af lejeindtægten (fra 2017) skattefri, såfremt du udlejer gennem et bureau. (Status dec. 2017: dette forslag er endnu ikke vedtaget i folketinget). Ved al yderligere indtægt (inkl. indtægter for rengøring, strøm, olie, telefon m.m.) kan der fratrækkes et skattefrit fradrag på 40%. Det resterende beløb beskattes som kapitalindkomst.

EKSEMPEL:

Bruttolejeindtægt inkl. el. m.v. Kr. 50.000
Skattefrit fradrag kr. -36.000
Ialt kr. 14.000
Fradrag 40% af kr. 14.000 kr. = 5.600
Til beskatning kr. 8.400

Du betaler fuld ejendomsværdiskat af feriehuset. Renteudgifterne vedr. lån i huset kan fratrækkes fuldt ud i din skattepligtige indkomst, som negativ kapitalindkomst.

Udlejes feriehuset ikke igennem et bureau, er det skattefrie fradrag 10.700 kr.

Regnskabsmæssigt fradrag
Denne metode er udregningsmæssigt en smule mere kompliceret, men ved udlejning i større omfang kan metoden være lønsom. Istedet for at benytte 40% fradragsreglen kan du vælge at foretage en regnskabsmæssig opgørelse af indtægter og udgifter. Der er fradrag for faktiske udgifter forbundet med udlejningen, men til gengæld ikke noget bundfradrag på 21.000 kr. De fradragsberettigede udgifter opgøres forholdsmæssigt i forhold til den samlede udlejningsperiode i indkomståret. Til udgifter regnes vedligeholdelses- og afskrivningsbeløb vedrørende inventar, ejendomsskatter, og andre udgifter forbundet med udlejning. Vedligeholdelse af selve huset kan fratrækkes. Den skattepligtige indkomst beskattes som kapitalindkomst. 

Eksempel på udlejning - Regnskabsmæssigt fradrag

Lejeindtægt inkl. betaling for el, varme og vand

33.600 kr.

Fradrag for udgifter i forbindelse med udlejningen:

Fradrag for udgifter til el, varme og vand i udlejningsperioden

-3.600 kr.

Fradrag for forholdsmæssig andel af indboforsikring (8/52)

-1.000 kr.

Fradrag for forholdsmæssig andel af afskrivninger på inventar (8/52)

-1.000 kr.

Fradrag for forholdsmæssig andel af udgifter til vedligeholdelse af inventar (8/52)

-1.000 kr.

Fradrag for forholdsmæssig andel af ejendomsskat (grundskyld) (8/52)

-2.000 kr.

Annonceudgifter

-3.000 kr.

Lejeindtægt, der skal selvangives

22.000 kr.