full screen background image

Udlejerens forpligtelser

Du er som ejer af feriehuset ansvarlig for, at feriehuset og eventuelt ekstraudstyr til stadighed opfylder gældende lovgivning, er lovligt indrettet og lovligt kan anvendes til udlejning. Du er således ansvarlig, såfremt der er afgivet urigtige eller vildledende oplysninger, også selv om feriehuset er besigtiget af en af vore ejerrådgivere, idet denne besigtigelse alene vedrører feriehusets egnethed til udlejning.

Ajourføring af oplysninger om feriehuset: Såfremt du ønsker at gennemføre væsentlige ændringer af eller i feriehuset (herunder inventar, antal sovepladser og deres fordeling, installationer, omgivelser m.v.), er du ansvarlig for, at dette straks meddeles Sønderhus Ferieboliger. Sådanne ændringer kan alene gennemføres for den igangværende sæson, såfremt dette ikke reducerer feriehusets brugsværdi for dine lejere i forhold til katalogbeskrivelsen.

 

 

Klargøring af feriehuset:

I de perioder feriehuset er stillet til rådighed for udlejning, skal feriehuset altid fremtræde klargjort til udlejning. Inden hvert lejemål sørger du således for, at feriehuset samt eventuelt ekstraudstyr i enhver henseende opfylder gældende lovgivning og i øvrigt fremtræder i god og sund stand, herunder hele ruder, brugbare låse, istandgjort inventar og udstyr (lovlige el-installationer m.v.) etc. Du er forpligtet til at opsætte røgalarmer i feriehuset, mindst én på hver etage. Såfremt opvarmning sker med gasvarme, skal feriehuset være forsynet med en Co2 alarm. For at være indflytningsklart forstås også, at feriehuset i kolde perioder (primært 1.11. - 1.4.) på indflytningstidspunktet skal være opvarmet til en minimumstemperatur på 18 grader (forudsat at lejemålet er bestilt mindst 3 døgn før indflytningsdagen). Såfremt dit feriehus er udstyret med swimmingpool, skal denne på indflytningstidspunktet altid være opvarmet til en minimumstemperatur på 24 grader (forudsat at lejemålet er bestilt mindst 3 døgn før indflytningsdagen). Du afholder udgifter til forbrugsmaterialer såsom støvsugerposer, el-pærer, sikringer, diverse filtre m.v. Såfremt feriehuset indeholder pool og/eller spabad, afholdes kemikalieforbrug mv. af dig.

Derudover er du forpligtet til at sørge for, at feriehuset er rengjort inden hvert lejemål samt, at der foretages hovedrengøring to gange indenfor hvert kalenderår. Hvis Sønderhus forestår lejerskiftekontrollen, er Sønderhus Ferieboliger ansvarlig for at påse, at feriehuset afleveres rengjort efter hvert lejemål.

 

Forsinkelse ved byggeri eller modernisering, manglende klargøring og lignende:

Aftalen forudsætter, at dit feriehus er indflytningsklart i de aftalte udlejningsperioder. Såfremt der opstår problemer som følge af manglende klargøring af eller mangler ved feriehuset, forsinket byggeri, modernisering el. lign eller, såfremt feriehuset af andre årsager ikke uden reklamation fra lejer kan anvendes til udlejning, er du ansvarlig overfor lejere og Sønderhus for tab, omkostninger og eventuel erstatning til lejere, når du ikke stiller dit feriehus til rådighed som aftalt. Sønderhus ferieboliger er i så fald berettiget og forpligtet til på dine vegne at søge udlejningen gennemført mod at meddele lejer erstatning eller yde forholdsmæssig afslag i den leje, der tilkommer dig, således at dit tab begrænses mest muligt.