full screen background image

Lejebetingelser

Generelle lejebetingelser

Følgende generelle lejebestemmelser er gældende for samtlige feriehuse i Danmark og Spanien. Sønderhus Ferieboliger Aps's virke er formidling af ferielejemål mellem lejer af feriehuset og feriehusets ejer. Sønderhus Ferieboliger Aps er ikke ejer af feriehusene, men udelukkende formidler af lejemål på feriehusene bestemt til ferieformål. Sønderhus Ferieboliger Aps er af feriehusejeren berettiget til at handle i eget navn og for feriehusejerens regning. Sønderhus Ferieboliger Aps videregiver den del af lejen til feriehuets ejer, som tilkommer denne.

1. Firmaet Sønderhus Ferieboliger Aps kontraherer i eget navn og optræder som formidler med det ansvar, der følger af dansk ret.

2. Ved hvert lejemål opkræves et depositum på min. 1.500 kr., samt et bookinggebyr på 4% af lejen, dog minimum 100 kr. Depositummet plus 25% af lejebeløbet skal betales senest 14 dage efter bookingen.

3. Den resterende leje forefalder til 30 dage før lejemålets start. Hvis der er mindre end dage 30 mellem og bookingdatoen og lejeperiodens start, skal hele beløbet betales med det samme.

4. Depositummet minus forbrugsudgifter, til  eksempelvis el og vand tilbagebetales til kunden senest tre uger efter lejeperiodens udløb, såfremt der under lejeperioden ikke opstod skader på sommerhuset og dets inventar.

5. Ekstraomkostninger: Ved de fleste huse opkræves der en elpris mellem 3 og 4 kr. per KWh. Ved nogle huse beregnes der desuden ekstraomkostninger for vandforbrug og varme. Med mindre andet er aftalt, skal lejer selv rengøre huset ved afrejse. Ved de fleste ferieboliger er der også mulighed for at bestille en slutrengøring.

6. Ved bestilling af en feriebolig kan lejer vælge at tegne en indbo- / ansvarsforsikring.

7. Såfremt intet andet er angivet i lejepapirerne, skal sengelinned, håndklæder og viskestykker medbringes af lejeren.

8. Lejemålet kan ophæves af kunden op til 45 dage før lejeperiodens start. Annulleringen skal sendes skriftligt til Sønderhus Ferieboliger Aps. I så fald opkræves et gebyr på 15% af lejesummen, dog minimum 750 kr. Ønsker kunden at annullere kontrakten senere end 45 dage før lejeperiodens start, er han forpligtet til at betale hele lejesummen.

9. Hvis lejemålet ophæves, fordi lejeren, en medrejsende eller en af deres børn, ægtefæller eller samlevere dør, er kunden kun forpligtet til at betale 15% af lejesummen, dog minimum 750 kr. En annullering af ovennævnte årsag skal altid dokumenteres i form af et officielt dokument.

10. Lejeren er forpligtet til at betale hele lejesummen, selvom han pga. force majeure (dvs. krig, strejke, naturkatastrofer, herunder oversvømmelser, stormvejr m.v.) bliver forhindret i at bruge sommerhuset i den periode, som er angivet i lejedokumenterne.

11. Det er muligt at foretage en ombestilling indtil 45 dage før lejeperiodens start. Hvis en feriebolig er bestilt, og lejer istedet ønsker at leje et anden feriebolig hus hos Sønderhus Ferieboliger Aps, eller den samme feriebolig i en anden periode, beregnes i så fald et ombookingsgebyr på 750 kr. Det er ikke muligt at foretage en ombooking senere end 45 dage før lejeperiodens start.

12. Sommerhuset må kun benyttes af det antal personer, som er angivet i lejedokumenterne. Det er ikke tilladt at placere telte og campingvogne på sommerhusets grund. Hvis der sker brud på følgende betingelser: Rygning i et ikke-rygerhus, husdyr i et hus, hvor husdyr ikke tillades, eller belægning af et hus med for mange personer, kan lejeren opfordres til omgående at forlade huset.

13. Lejeren er forpligtet til at behandle sommerhuset, dets inventar og de udendørs faciliteter med omhu. Han hæfter for skader, som forårsages af ham, hans ledsagere eller kæledyr. Såfremt intet andet er aftalt, skal lejeren rengøre sommerhuset før afrejse. Hvis sommerhusejeren forlanger godtgørelse for mangelfuld rengøring eller beskadiget inventar, fratrækkes en passende godtgørelse i depositummet.

14. Hvis der optræder mangler på sommerhuset, som ikke straks kan repareres, skal lejeren straks, dog senest 24 timer efter lejeperiodens start eller efter skadens opståen, informere Sønderhus Ferieboliger Aps eller den person, der er angivet i lejebeviset. Sønderhus Ferieboliger Aps kan i givet fald kun tilbagebetale eller give rabat for den del af lejen, der svarer til perioden efter, at skaden blev meldt af lejeren.

15. Hvis lejeren forlader huset før lejeperiodens udløb, eller før skaden kunne repareres, er Sønderhus Ferieboliger Aps ikke forpligtet til at tilbagebetale nogen del af lejesummen. Sønderhus Ferieboliger Aps fratager sig ansvaret for skader eller problemer, såsom insekter eller støj, der pludseligt optræder ved sommerhuset. Bureauet vil dog gerne forsøge at afhjælpe eventuelle problemer.

16. Sønderhus Ferieboliger Aps forbeholder sig retten til i ganske særlige tilfælde at annullere en booking. I situationer, hvor en booking ikke kan gennemføres, vil Sønderhus altid forsøge at tilfredsstille alle parter og kun benytte sig af denne ret, såfremt ingen andre muligheder fremstår.

Vi gør opmærksom på at lejernes ret til at klage til Ankenævnet for ferieboligudlejning (http://www.fbnet.dk/) og EU's klageplatform (http://ec.europa.eu/odr) i tilfælde af tvister.